Content

Informator, št. 139, 2006

Informator, št. 139, 2006

prvenstva skupina sreča beseda dneva dogodka druga društva družabna družina energija hčerka katera končala Krašnja lepša meseca mesta Miklavčeva mirna morala opravičila Pijača področja polovica pozitivna prijetna rojstva sodelovanja srečanja stara številna tekmovanja umrla vesela vojna Zadnja zapisana zgodila življenja avgusta bolečina akcija avtocesta bolna Brina cilja brala člana članica čustva dajala DEVICa dodala dogajala dogajanja dolga dosegla društvena državna glasba gospodična gostinska


Try HTML5 version instead

HTML5 version works on all iOS, Android, Kindlle fire and RIM tablets.

Install Adobe Flash player

Please follow the link and instalation instructions. Adobe Flash player cna be instaled only on desktop computers.


Pagination