Content

Informator, št. 157, 2008

Informator, št. 157, 2008

društvena komisija Krašnja Limbarska Ljubljana nedelja Občina oblika Prijetna stavba šolska števila učitelja udeleženca visoka Andreja cilja Čestitka čista dobitnika druga društva druženja enaka gospa gostilna Iskrena IZGRADNJa Jožica katera kraja krčma lokalna meseca mežnarija narava naslednja njena obdobja odpra okolica ostala Pavla pohoda polovica pomagala pomenila ponudba poslopja poučevala povabila prava praznična pričela primerna pripravljena prišla projektanta prostora razreda sezona sode


Try HTML5 version instead

HTML5 version works on all iOS, Android, Kindlle fire and RIM tablets.

Install Adobe Flash player

Please follow the link and instalation instructions. Adobe Flash player cna be instaled only on desktop computers.


Pagination